onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport

Atlas voor gemeenten 2019. Thema: Groei & Krimp. G. Marlet, M. Middeldorp, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

Het belang van kunst en cultuur voor Amersfoort. De relatieve omvang en maatschappelijke waarde van het culturele aanbod
in Amersfoort.

Bestel

Download

 

Rapport

De optimale verdeelsystematiek voor het
sociaal domein in het Gemeentefonds.
  In samenwerking met SEO.

Bestel

Download

 

Rapport

Atlas voor gemeenten 2018. Thema: Cultuur.

G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Nog altijd in beweging. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen per 1-1-2018. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, R. van Dooren, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Kansen bekeken. Verschillen in kans op instroom, doorstroom en uitstroom op de arbeidsmarkt tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. R. Ponds, M. Middeldorp, C.Tempelman, S. Vriend

Bestel

Download

 

Rapport

Keuzes bekeken. Opleidingskeuze en verschillen in de kans op instroom na afronden van een opleiding tussen mensen met en zonder migratieachtergrond. Aanvullende analyses bij het rapport 'Kansen bekeken'.

Bestel

Download

 

Rapport

De waarde van cultuurstad Utrecht. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de cultuuruitgaven. G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

Vijf jaar na Huizinge. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen.

Bestel

Download

 

Rapport

Van budget naar besteding. Verklaringen voor tekorten en overschotten op het gemeentelijke bijstandsbudget. In samenwerking met

Rijksuniversiteit Groningen en SEO.

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuurkaart Nijmegen. Het belang van cultuur voor de stad Nijmegen. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

Een foto van de gemeente Overbetuwe. De kenmerken van de gemeente in kaart gebracht,
verklaard en vergeleken.

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuurkaart Utrecht. Het belang van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

De positie van de regio Drechtsteden. Relatieve sterktes en zwaktes van de regio en knoppen om aan te draaien.

Bestel

Download

 

Boek

De lage landen. Hoe Nederlanders rekening houden met overstromingsrisico. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet and C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Boek

Groei & Krimp. Waar moeten we bouwen – en waar vooral niet? W. Vermeulen, C. Teulings, G. Marlet, H. de Groot.

Bestel

Download