onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport

Atlas voor gemeenten 2016. Thema: Water. G. Marlet, C. van Woerkens. 

Bestel

Download

 

Rapport

Mind the Gap? Verschillen in Brabant op de kaart. R. Ponds, G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

Nether lands. Evidence on the price and perception of rare flood disasters. CEPR Discussion Paper 10307. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet and C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Boek

De lage landen. Hoe Nederlanders rekening houden met overstromingsrisico. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet and C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

De opkomst van de oude stad. TPEdigitaal 10, 2, pp 75-88. G. Marlet.

Bestel

Download

 

Rapport

Met angst en beven. Verklaringen voor dalende huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, R. van Dooren, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Boek

Groei & Krimp. Waar moeten we bouwen – en waar vooral niet? W. Vermeulen, C. Teulings, G. Marlet, H. de Groot.

Bestel

Download

 

Rapport

Tien jaar WWB en Bijstandswijzer. Lessen voor gemeentelijk re-integratiebeleid op basis van
25 casestudy's onder gemeenten. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, R. Zwart.

Bestel

Download

 

Boek

De nieuwe gemeentekaart van Nederland. G. Marlet, C. van Woerkens. 

Bestel

Download

 

Boek

Groeien aan de grens. Kansen voor grensregio's.

G. Marlet, A. Oumer, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download