onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 
Boek

De aantrekkelijke stad. G. Marlet, VOC-Uitgevers, Nijmegen.

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuur in Zoetermeer. G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 
Boek

Bedrijvigheid en Leefbaarheid. A. Gerritse,

O. Raspe, G. Marlet, V. Schutjes, in samenwerking met PBL en Universiteit Utrecht.

Bestel

Download

 

 
Boek

Hypotheek op corporatiebezit maakt rijksbegroting gezond. G. Marlet, J. Poort, in: Het Financieele Dagblad, 29 december 2009.

Bestel

Download

 
Artikel

Zicht op gemeentelijke participatiegraad.

G. Marlet, C. van Woerkens, R. Zwart, in: Meer dan ooit. Sociale diensten en participatiebevordering, Divosa Monitor, pp. 35-58.

Bestel

Download

 
Artikel

Verzilver het stenen dividend. G. Marlet, J. Poort,

C. van Woerkens, in: Economisch statistische berichten, 4560, pp. 294-297.

Bestel

Download

 
Rapport

Leefbaarheid door de tijd. Beschrijving en analyse van de belangrijkste ontwikkelingen die volgen uit de Leefbaarometer. K. Leidelmeijer, G. Marlet,

R. Schulenberg, C. van Woerkens, in samenwerking met RIGO.

Bestel

Download

 
Boek

De nieuwe stad. G. Marlet, VOC-Uitgevers, Nijmegen.

Bestel

Download

 
Rapport

De baat op straat. Het effect van investeringen van woningcorporaties op overlast, onveiligheid en verloedering in de buurt. G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, in samenwerking met SEO.

Bestel

Download

Rapport

Leefbaarheid in Breda. G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

  
Rapport

Voorstelling van uitvoering. SEO Economisch Onderzoek, Atlas voor gemeenten.

Bestel

Download

  
Artikel

Creative industries in the Netherlands: Structure, development, innovativeness and effects on urban growth. E. Stam, J.P.J. de Jong and G. Marlet. 

Bestel

Download

 
Rapport

Worstelen met invloed. Vier jaar Wet werk en bijstand. Divosa-monitor 2008.

Bestel

Download

 
Artikel

De onderkant van de arbeidsmarkt. G. Marlet,

C. van Woerkens en R. Zwart.

Bestel

Download

 
Rapport

De schaal van de stad. G. Marlet, M. Bosker, C. van Woerkens

Bestel

Download

Rapport

De kunst van investeren in cultuur. SEO Economisch Onderzoek, Atlas voor gemeenten.

Bestel

Download

Rapport

Leefbaarheid doorgrond. Leefbaarheid in Arnhem in kaart gebracht, verklaard en vergeleken. G. Marlet, C. van Woerkens. 

Bestel

Download

Rapport

Naar een analysemodel voor de stad. Modelontwikkeling en mogelijke toepassingen.

G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 
Artikel

The Dutch Creative Class and how it fosters urban employment growth. G. Marlet, C. van Woerkens, in: Urban Studies, 44, 13, pp. 2605-2626.

Bestel

Download

 
Rapport

Maatschappelijke kostenbatenanalyse Brede School. V. Larsen, G. Marlet, in samenwerking met Berenschot en Oberon. 

Bijlage

Download

 
Artikel

Regionale verschillen in kansen voor arbeidsmarktbeleid. G. Marlet, C. van Woerkens, in: Verschil maken. Drie jaar Wet werk en bijstand (Divosa). Zie de prospectus voor een analyse voor uw gemeente.

Bestel

Download

 

 
Boek

Werken moet terugkeren als norm; problemen in wijken hebben vooral een sociaal-economische achtergrond. G. Marlet, T. Thissen, in: NRC Handelsblad, 19 maart 2007.

Bestel

Download

 
Rapport

Op weg naar Early Warning. Omvang, oorzaak en ontwikkeling van problemen in de wijk. G. Marlet,

C. van Woerkens. Zie voor een analyse van uw wijk: www.wijkwijzer.nl

Bestel

Download

 
Artikel

Weg uit de wijk. G. Marlet, C. van Woerkens, in: Economisch statistische berichten, 4502, 26-1-2007.

Bestel

Download

Rapport

De effectiviteit van Grotestedenbeleid.

G. Marlet, C. van Woerkens

Bestel

Download

 
Artikel

Het model achter de kanskaart. G. Marlet, C. van Woerkens, in: De kanskaart van Nederland, SEV, Rotterdam. 

Bestel

Download

 
Rapport

Atlas voor regionale bereikbaarheid. G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 
Rapport

Nederland in 2015; een toekomstverkenning. 

A. Buys, G. Marlet, C. Van Woerkens.

Bestel

Download

 

Boeken en rapporten

 • A. Maas, G. Marlet en R. Zwart, 1997: Het brein van Bolkestein (SUN, Nijmegen)
 • G.A. Marlet, 1998: Uitvoering sociale verzekeringen: het loodsmodel (SDU Uitgeverij, Den Haag)
 • R.G.J. den Hertog en G.A. Marlet, 1998: Gouden randen van Rotterdam (SDU Uitgeverij, Den Haag)
 • R.G.J. den Hertog en G.A. Marlet, 1998: Geld uit de grond. ƒinanciering van infrastructuur (SDU Uitgeverij, Den Haag)
 • G.A. Marlet, 1999: Schiphol, zee van ruimte (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, 1999: Sporen van vooruitgang (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, 1999: Grip op de grond (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, J. Poort, I.Tames, 2000: Bereikbaarheid belast (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, 2000: Ruimte voor wonen (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, 2001: Verwachtingen van de Zuiderzeelijn (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, A. van Mil, H. van Zanten, 2001: Kijk op kantoren (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, 2001: De Zuiderzeelijn en de woningmarkt (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, I.Tames, 2002: Muziek in de stad (NYFER, Breukelen)
 • E.Blijleven, G.A. Marlet, A.Schuurman, 2002: Experimenteren en excelleren (NYFER, Breukelen)
 • Gerard Marlet, 2002: Boeren, bouwen of openhouden (Uitgeverij De Balie, Amsterdam)
 • G.A. Marlet, C.M.C.M.van Woerkens, 2003: Atlas vooor gemeenten 2003 (NYFER, Breukelen)
 • E.Blijleven, G.A. Marlet, 2003: Wonen aan de Zaan (NYFER, Breukelen)
 • G.A. Marlet, J.P. Poort, 2003: Van centrAal naar Beter (NYFER, Breukelen)
 • W.O. Bijkerk, W.I.J. de Boer, G.A. Marlet, C.M.C.M. van Woerkens, 2003: Kijk op kantoren 2003. De ontwikkeling op de kantorenmarkt tot 2011 (NYFER, Breukelen)

 

Artikelen

 • Gerard Marlet, 2008: Cultuur in de stad, in: Boekman, 77, pp. 83-88.
 • Gerard Marlet, Joost Poort en Clemens van Woerkens, 2009: Verzilver het stenen dividend, in: Economisch Statistische Berichten, 94 (4560), pp. 294-297.
 • G.A. Marlet, E.J.Bomhoff, L.van der Geest: Grip op de grond, in: Economisch Statistische Berichten 4233, 9-12-1999, p. D18-D22
 • Gerard Marlet: Ruimte tussen markt en overheid, in: Christen democratische verkenningen, maart 2002
 • G.A. Marlet, J. Poort, 2002: Doorrijden zonder schuldgevoel, in: Overstag. Slagvaardige oplossingen voor ons land (Balans, Amsterdam)
 • G.A. Marlet, 2002: De strijd om de ruimte, in: Overstag. Slagvaardige oplossingen voor ons land (Balans, Amsterdam)
 • G.A. Marlet, 2002: Geld uit de grond, in: Overstag. Slagvaardige oplossingen voor ons land (Balans, Amsterdam)
 • G.A. Marlet. J.P. Poort, Tol ontoereikend, in: Economisch Statistische Berichten, 4391, 21-12-2002, p. D23-D24
 • G.A. Marlet, Gemeentefonds mist grond, in: Economisch Statistische Berichten, april 2003

 

Opiniërend

 • Gerard Marlet, 'Loodsmodel combineert het beste uit twee werelden' in: NYFER sociaal forum, 9-6-1998
 • E.J. Bomhoff en G.A. Marlet, 'Met listig cijferen is elke bureaustoel gevolg van metrolijn', in: Trouw, 26-9-1998
 • Gerard Marlet, 'Kiezer heeft recht op apathisch gedrag', in: NRC Handelsblad, 27-3-1999
 • G.A. Marlet, 'Hoe gemeenschap kan profiteren van stijging grondprijs', in: het Financieele Dagblad, 1-7-1999
 • Gerard Marlet, 'Zuiderzeezweefbaan helpt Noorden vooruit', in: NYFER sociaal forum, 16-8-1999
 • Gerard Marlet en Clemens van Woerkens, Zweeftrein is goed voor Noorden en Randstad, De Volkskrant, 3-11-1999
 • Gerard Marlet, Onteigeningswet voldoet volledig, in: NRC Handelsblad, 9-12-1999
 • Gerard Marlet en Joost Poort, Gemeenschap bloedt ten onrechte voor rekeningrijden, in: NRC Handelsblad, 9-6-2000
 • Gerard Marlet, Welzijn varkens schaadt welzijn mens, gedeeltelijk in NRC Handelsblad, 7-11-2000
 • Gerard Marlet, Rijksheffing op een vrijere grond- en woningmarkt, in: ROM magazine, november 2000
 • Gerard Marlet, Pronk heeft met vijfde nota onnodig werk verricht, in: NRC Handelsblad, 9-2-2001
 • G.A. Marlet, Los zand, column in PropertyNL, februari 2001
 • G.A. Marlet, Vette jaren, column in PropertyNL, juni 2001
 • G.A. Marlet, Bedelen, column in PropertyNL, november 2001
 • E.J. Bomhoff, G.A. Marlet, J. Poort, Geld genoeg om knelpunten in de samenleving op te lossen, in: NRC Handelsblad 5-3-2002
 • G.A. Marlet, Half ei of lege dop, column in PropertyNL, februari 2002
 • Gerard Marlet, Stop met referenda en beperk het stemrecht, in: NRC Handelsblad 26-3-2002
 • Gerard Marlet, Dutchbat wel degelijk oorzaak massamoord, in: NRC Handelsblad 18-4-2002
 • G.A. Marlet, Planzuchtige P van de A, column in PropertyNL, juni 2002
 • Gerard Marlet, De strijd om de ruimte, in: Building Business, september 2002
 • G.A. Marlet, Leefbaar Rotterdam, column in Property NL, oktober 2002
 • Gerard Marlet, Rotterdamse renaissance, in: Building Business, januari 2003
 • Gerard Marlet, Wonen werken, werken wonen, column in Property NL, februari 2003
 • Gerard Marlet, De aantrekkelijkheid van Heerlen, in: Dagblad de Limburger, 2-4-2003
 • Gerard Marlet, Voetbal is een verre van gewoon bedrijf, in: NRC Handelsblad 12-6-2003
 • Gerard Marlet, Zorgen op de Zuidas, column in Property NL, juli 2003
 • Gerard Marlet, Gratis kenniseconomie, column in Property NL, december 2003
 • Opinies uit het jaar 2003, in: NRC Handelsblad, 31-12-2003