onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport

Atlas voor gemeenten 2017. Thema: Geluk.

G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Vijf jaar na Huizinge. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen.

Bestel

Download

 

Rapport

Van budget naar besteding. Verklaringen voor tekorten en overschotten op het gemeentelijke bijstandsbudget. In samenwerking met

Rijksuniversiteit Groningen en SEO.

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuurkaart Nijmegen. Het belang van cultuur voor de stad Nijmegen. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuurkaart Utrecht. Het belang van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

De positie van de regio Drechtsteden. Relatieve sterktes en zwaktes van de regio en knoppen om aan te draaien.

Bestel

Download