onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport

Atlas voor gemeenten 2016. Thema: Water. G. Marlet, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuurkaart Nijmegen. Het belang van cultuur voor de stad Nijmegen. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

Een foto van de gemeente Overbetuwe. De kenmerken van de gemeente in kaart gebracht,
verklaard en vergeleken.

Bestel

Download

 

Rapport

De positie van de regio Drechtsteden. Relatieve sterktes en zwaktes van de regio en knoppen om aan te draaien.

Bestel

Download

 

Artikel

Amenities and the Attraction of Dutch Cities. Regional Studies, 51, 5, pp. 724-736. H. Garretsen, G. Marlet.

Bestel

Download

 

Rapport

Individuele en regionale ongelijkheid. Verklaringen voor individuele en regionale verschillen in de kans op bijstand. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, R. Zwart.

Bestel

Download

 

Rapport

Mind the Gap? Verschillen in Brabant op de kaart. R. Ponds, G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

Nether lands. Evidence on the price and perception of rare flood disasters. CEPR Discussion Paper 10307. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet and C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

De opkomst van de oude stad. TPEdigitaal 10, 2, pp 75-88. G. Marlet.

Bestel

Download

 

Rapport

Met angst en beven. Verklaringen voor dalende huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, R. van Dooren, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Boek

Groei & Krimp. Waar moeten we bouwen – en waar vooral niet? W. Vermeulen, C. Teulings, G. Marlet, H. de Groot.

Bestel

Download

 

Rapport

Tien jaar WWB en Bijstandswijzer. Lessen voor gemeentelijk re-integratiebeleid op basis van
25 casestudy's onder gemeenten. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, R. Zwart.

Bestel

Download