onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport

Atlas voor gemeenten 2015. Thema: Erfgoed. G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

De maatschappelijke waarde van goed ontwerp. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

The Triumph of the Monumental City. G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

De triomf van de monumentale stad. G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Opties voor verdere decentralisatie naar gemeenten. G. Marlet, R. Zwart, C. Tempelman, C. Koopmans. In samenwerking met SEO.

Bestel

Download

 

Rapport

Verschillen, ongelijkheid en segregatie.
Literatuurstudie. R. Ponds, M. van Ham, G. Marlet.

Bestel

Download

 

Rapport

The Urban Land Premium. H. de Groot, G. Marlet, C. Teulings, W. Vermeulen.

Bestel

Download

 

Rapport

Trickle down in de stad, G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

De hoogopgeleide stad en de arbeidsmarkt voor laagopgeleiden. Economisch Statistische Berichten, 100, 4705, pp. 134-137G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport
Baten in de buurt. Kosten en baten van investeringen van Eigen Haard in het sociale domein. R. Ponds, J. Poort, G. Marlet.
Door de wetenschappelijke commissie wijkaanpak geselecteerd als best practice van al het door de commissie beoordeelde onderzoek in 2014.

Bestel

Download

 

Artikel

Sijpelt het door in de aantrekkelijke stad? G. Marlet, R.Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Agglomeratievoordelen en de REOS. Position paper. R. Ponds, O. Raspe, in samenwerking met Planbureau voor de Leefomgeving.

Bestel

Downloa