onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport
Baten in de buurt. Kosten en baten van investeringen van Eigen Haard in het sociale domein. R. Ponds, J. Poort, G. Marlet.
Door de wetenschappelijke commissie wijkaanpak geselecteerd als best practice van al het door de commissie beoordeelde onderzoek in 2014.

Bestel

Download

 

Boek

De nieuwe gemeentekaart van Nederland. G. Marlet, C. van Woerkens. 

Bestel

Download

 

Artikel

Sijpelt het door in de aantrekkelijke stad? G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

Boek

Groeien aan de grens. Kansen voor grensregio's.

G. Marlet, A. Oumer, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Atlas voor gemeenten 2014. Thema: Economie & arbeidsmarkt. G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

Participatie en de klantenkring van gemeenten. Inleiding Atlas voor gemeenten 2014. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, R. Zwart.

Bestel

Download

 

Artikel

Naar de bollen. In: TPEdigitaal, 8, 1, pp. 99-108.

C. Koopmans, G. Marlet, D. Willebrands.

Bestel

Download

 

Rapport

Verdeling van het participatiebudget over gemeenten. C. Tempelman, G. Marlet, C. Berden,

C. van Woerkens, L. Kok. In samenwerking met SEO.

Bestel

Download

 

Artikel

The Effects of Improved Transportation Links on Dutch Cities (Working Paper). G. Marlet,
A. Oumer.

Bestel

Download

 

Boek

Pas op, Groningen krijgt teveel geld.

H. Garretsen, G. Marlet, in NRC Handelsblad 23-1-2014.

Bestel

Download

Artikel

Tolerance, aesthetics, amenities or jobs? The attraction of the Dutch city to the creative class. In: R. Florida e.a., The Creative Class goes Global (Routledge, New York). G. Marlet, C. van Woerkens, 2014.

Bestel

Download

 

Rapport

Atlas van kansen voor Noord-Limburg, Viersen en Kleve. R. Ponds, G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download