onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport

Early Warning voor Almere. G. Marlet, R. Ponds,

C. van Woerkens. 

Bestel

Download

Rapport

Atlas van kansen voor Noord-Limburg, Viersen en Kleve. R. Ponds, G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

Rapport

The value of Europeana. The welfare effects of better access to digital cultural heritage. In samenwerking met SEO.

Bestel

Download

Rapport

De toekomst van de Gelderse stad. Trendanalyse en toekomstverkenning voor de Gelderse steden. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

Rapport

Cultuurkaart Leeuwarden. De culturele positie van de stad en het effect op de aantrekkingskracht.

G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Een nieuwe foto van Zutphen en omstreken. Functionele verbanden, afbakening, nulmeting en worst case scenario. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

De oriëntatie van de bevolking van Dronten. Functionele verbanden tussen de inwoners en bedrijven in Dronten en de regio’s in de buurt. N. van den Berg, G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Het nadeel voor Enschede. Analyse bijstandsniveau en de positie van Enschede in het verdeelmodel. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, R. Zwart.

Bestel

Download

 

Rapport

De oriëntatie van de bevolking van de Noordoostpolder. Functionele verbanden tussen de inwoners en bedrijven in de Noordoostpolder en de regio's in de buurt. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

De oriëntatie van de bevolking van Meppel en Westerveld. Functionele verbanden tussen de gemeenten en hun omgeving, en afbakening van het meest logische gebied voor lokaal bestuur en regionale samenwerking.

Bestel

Download

 

Rapport

De staat van steden en dorpen. Een monitor voor de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en de sociaaleconomische positie van steden en dorpen in Nederland. In samenwerking met RIGO.

Bestel

Download

 

Rapport

De oriëntatie van de bevolking van de Achterhoek. G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Het succes van Zuilen. De maatschappelijke kosten en baten van het Wijkontwikkelingsplan Zuilen aan de Vecht. In samenwerking met LPBL.

Bestel

Download

 

Artikel

Het bruto gemeentelijk product. G. Marlet,

F. Otto, R. Ponds, in: Economisch Statistische Berichten, 98, 4663, 390-393, 2013.

Bestel

Download

 

Rapport

Onderscheid in leefbaarheid. Ontwikkeling van de leefbaarheid 2010-2012.

Voor meer informatie over (toepassingen van) de Leefbaarometer klik hier.

Bestel

Download

 

Boek

De lage landen. Hoe Nederlandsers rekening houden met overstomingsrisico. M. Bosker,

H. Garretsen, G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

 

Rapport

Atlas van kansen voor de grensregio's Zuid-Limburg, Tongeren, Luik en Aken. R. Ponds,

C. van Woerkens, G. Marlet.

Bestel

Download

 

Artikel

De groene stad. Inleiding Atlas voor gemeenten 2013. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download