onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport

Atlas van kansen voor de grensregio Achterhoek-Borken. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Scoren in Spangen. De effectiviteit van tien jaar investeren in de Rotterdamse wijk Spangen. G. Marlet, R. Ponds.

Door de wetenschappelijke commissie wijkaanpak geselecteerd als GOED voorbeeld van onderzoek in 2012.

Bestel

Download

 

Rapport

Rapport

Foto regio Drechtsteden. Afdruk 2011.

Bestel

Download

 

Rapport

Regiofoto Zaanstad.

Bestel

Download

 

Rapport

De voorspellende waarde van omslagzones in leefbaarheid. In samenwerking met RIGO.

Bestel

Download

 

Rapport

Stilstand is achteruitgang. De gevaren van Jansaliegeest voor de aantrekkingskracht van en de economische vitaliteit in Haarlem.

Bestel

Download

 

Rapport

De stand van Gelderland. Nulmeting - stand op 1 januari 2011.

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuur in Brabant. De culturele positie van de Brabantse stad, en het platteland. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Scoren in Spangen. De effectiviteit van tien jaar investeren in de Rotterdamse wijk Spangen.

G. Marlet, R. Ponds.

Bestel

Download

 

Rapport

MKBA Spangen ex-post. Maatschappelijke baten van 10 jaar investeren. In samenwerking met LPBL.

Bestel

Download

 

Rapport

Aan de Amsterdamse grachten. G. Marlet,

R. Ponds, J. Poort. 

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuurkaart Amersfoort. G. Marlet, R. Ponds,

C. van Woerkens. 

Bestel

Download

 

Artikel

Naar een optimale gemeentegrootte. Inleiding Atlas voor gemeenten 2012. G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

Het belang van cultuurstad Groningen. G. Marlet,

R. Ponds en C. van Woerkens. 

Bestel

Download

 

Rapport

De waarde van kunst en cultuur in Amsterdam. G. Marlet, R. Ponds.

Bestel

Download

 

Boek

De aantrekkelijke stad. G. Marlet, VOC-Uitgevers, Nijmegen.

Bestel

Download

 

Boek

PODIUMPEILER. Een monitor voor podiumkunsten en muziekindustrie. In samenwerking met MCN en TIN.

Bestel

Download