onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 
Rapport

De waarde van kunst en cultuur in Amsterdam. G. Marlet, R. Ponds

Bestel

Download

 
Artikel Zo erg is dat ontzamelen niet. G. Marlet, J. Poort, in: NRC Handelsblad, 22 oktober 2011.

Bestel

Download

 
Boek

PODIUMPEILER. Een monitor voor podiumkunsten en muziekindustrie. In samenwerking met MCN en TIN.

Bestel

Download

 
Rapport

Kassa of kaalslag? De maatschappelijke gevolgen van bezuinigingen op kunst en cultuur. R. Ponds,

G. Marlet, J. Poort.

Bestel

Download

 
Rapport

De waarde van cultuur in cijfers. G. Marlet,

J. Poort.

Bestel

Download

 
Rapport

Binnenstedelijk of Uitleg? Maatschappelijke kosten en baten van verschillende verstedelijkingsstrategieën tot 2020. In samenwerking met SEO en LPBL.

Bestel

Download

Rapport

Leefbaarheid in krimpgebieden. Een verkenning van de relatie tussen bevolkingskrimp en leefbaarheid. In samenwerking met RIGO.

Bestel

Download

 
Rapport

Leefbaarheid in balans. Ontwikkeling van de leefbaarheid in de periode 2008-2010 op basis van de Leefbaarometer. In samenwerking met RIGO.

Bestel

Download

 
Rapport

Creatieve industrie als vliegwiel. Onderzoek in opdracht van Creative Cities Amstedam Area.

P. Rutten, G. Marlet, en F. van Oort.

Bestel

Download

 
Rapport

De schat van de stad. Welvaartseffecten van de Nederlandse musea. G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 
Rapport

Verkassen? Maatschappelijke kosten en baten van het verplaatsen van tuinbouw ten behoeve van woningbouw. In samenwering met SEO en LEI.

Bestel

Download

  
Rapport

Omslagpunten in de ontwikkeling van wijken. Leefbaarheid en selectieve migatie. In samenwerking met RIGO.

Bestel

Download