onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 
Rapport

De effectiviteit van Grotestedenbeleid. Kwantitatieve evaluatie GSB III, 2005-2009. G. Marlet. C. van Woerkens.

Bestel

Download

 
Rapport

De Gelderse stad. Gelderse stedenmonitor 2010.  L. Bruijnzeel, S. Koytek, G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 
Rapport

Stad en Land. H de Groot, G. Marlet, C. Teulings,

W. Vermeulen. Centraal Planbureau, Den Haag.

Bestel

Download

 
Boek

Podiumkunst bepaalt de huizenprijzen. G. Marlet, in: NRC 18 november 2010.

Bestel

Download

 
Artikel

Kilometerprijs en arbeidsmarkt. C. Koopmans,

G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, in: Economisch statistische berichten 4591, pp 502-505. 

Bestel

Download

 
Rapport

Een begrensde markt. G. Marlet, C. van Woerkens. 

Bestel

Download

 
Artikel

Bedrijf in de buurt. G. Marlet, in: TPEdigitaal 2010 jaargang 4(2) pp. 93-105.

Bestel

Download

 
Boek

Muziek in de stad. G. Marlet, VOC-Uitgevers, Nijmegen.

Bestel

Download

 
Rapport

Kosten-batenanalyses voor BKZ. J. Poort,

G. Marlet, C. van Woerkens, in samenwerking met SEO en LPBL.

Bestel

Download

 
Rapport

De BBP effecten van de kilometerheffing.

M. Blom, G. Marlet, J. Poort, C. van Woerkens, in samenwerking met SEO en CE.

Bestel

Download