onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


De RegioFoto brengt alle functionele afhankelijkheidsrelaties in kaart, en laat zien met welke andere gemeenten uw gemeente het beste kan samenwerken. Wat zijn per beleidsterrein de logische samenwerkingspartners? Hoe zien uw optimale bestuurlijke grenzen eruit? Hoe scoort uw nieuwe regiogemeente ten opzichte van andere regio’s? En hoe kan verdergaande samenwerking binnen uw regio die positie verbeteren?

 

Neem voor een specifieke analyse voor uw regio of gemeente contact op met de onderzoekers van Atlas voor gemeenten: 030-2656438

 

Voorbeelden van de Regiofoto kunt u hieronder downloaden: