onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


In een Cultuurkaart wordt het culturele aanbod van een gemeente in kaart gebracht, en vergeleken met andere (vergelijkbare) gemeenten in Nederland. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld van de culturele positie van de betreffende gemeente. Ook wordt de cultuurparticipatie in de gemeente vergeleken met andere gemeenten, en verklaard uit het culturele aanbod en de kenmerken van de bevolking. Vervolgens wordt geanalyseerd wat het culturele aanbod in de gemeente betekent voor de aantrekkingskracht en de economische vitaliteit van die gemeente, en zijn omgeving. Die maatschappelijke betekenis van het culturele aanbod in de gemeente wordt in geld uitgedrukt, en vergeleken met de kosten die de gemeenschap zich getroost om dat culturele aanbod te realiseren en in stand te houden. Zo ontstaat een beeld van de maatschappelijke kosten en baten van het culturele aanbod in de gemeente.

 

Voorbeelden: