onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


De StadsFoto is een gestileerde weergave van de situatie in de stad in één oogopslag. De eenvoud van de presentatie in de StadsFoto staat in schril contrast met de complexiteit van de analyses die eraan ten grondslag liggen. Door dat analytische fundament is het mogelijk om in de StadsFoto met een relatief gering aantal indicatoren, een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van (de achtergronden van) de kansen en problemen waar de stad mee te maken heeft.

 

Prospectus StadsFoto (pdf)

Voorbeeld StadsFoto Purmerend 2009 (pdf)

 

AGI-Prospectus (pdf)