onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


De CultuurKaart geeft een beeld van de ruimtelijke verdeling van het culturele aanbod in Nederland. In de kaart wordt een index gepresenteerd voor de omvang en diversiteit van het culturele aanbod in de 50 grootste gemeenten van Nederland. Op die cultuurindex scoort Amsterdam het beste, gevolgd door Groningen en Utrecht. Dat zijn de steden in Nederland die het meeste bijdrage aan het culturele klimaat en de totale maatschappelijke waarde van cultuur.

 

De CultuurKaart van Nederland. Methodologische verantwoording

(pdf)

 

Het is ook mogelijk om een gedetailleerde CultuurKaart voor een afzonderlijke gemeente te maken, ook voor gemeenten die niet tot de 50 grootste gemeenten behoren. In die CultuurKaart voor een afzonderlijke gemeente wordt het culturele aanbod in die gemeente in kaart gebracht, en vergeleken met andere (vergelijkbare) gemeenten in Nederland. Zo ontstaat een gedetailleerd beeld van de culturele positie van de betreffende gemeente. Ook wordt de cultuurparticipatie in de gemeente vergeleken met andere gemeenten, en verklaard uit het culturele aanbod en de kenmerken van de bevolking. Vervolgens wordt geanalyseerd wat het culturele aanbod in de gemeente betekent voor de aantrekkingskracht en de economische vitaliteit van die gemeente, en zijn omgeving. Die maatschappelijke betekenis van het culturele aanbod in de gemeente wordt in geld uitgedrukt, en vergeleken met de kosten die de gemeenschap zich getroost om dat culturele aanbod te realiseren en in stand te houden. Zo ontstaat een beeld van de maatschappelijke kosten en baten van het culturele aanbod in de gemeente.

 

Voorbeelden van de Cultuurkaart kunt u hieronder downloaden:

 

CultuurKaart Den Bosch

CultuurKaart Groningen

CultuurKaart Leeuwarden

CultuurKaart Amersfoort

CultuurKaart Enschede