onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Welk deel van de beroepsbevolking in uw gemeente werkt? Hoe is die beroepsbevolking samengesteld? En hoe ziet de klantenkring wat de gemeente er uit? Met de Participatiewijzer wordt de lokale en regionale arbeidsmarkt gedetailleerd in kaart gebracht. De hoogte van de participatiegraad wordt nauwkeurig geanalyseerd en verklaard. Datzelfde geldt voor de klantenkring. Dat geeft inzicht in het arbeidsmarktinstrumentarium dat voor uw gemeente of regio naar verwachting het meest effectief is.

 

Voorbeeld: Participatiewijzer Enschede (pdf)