onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


Waar moeten we bouwen en waar vooral niet? Welke grondposities van gemeenten en ontwikkelaars zijn kansrijk, en welke kunnen beter worden afgeschreven? De Groei- en krimpkaart biedt een gedetailleerde analyse van (de achtergronden van) de aantrekkingskracht van de (potentiële) woonlocaties in een gemeente. Op die manier wordt in één oogopslag duidelijk welke locaties in een gemeente het meest aantrekkelijk zijn, en welke in de toekomst risico lopen op krimp en leegstand. Ook wordt per locatie duidelijk aan welke factoren dat ligt, en hoe die met lokaal beleid te beïnvloeden zijn, zodat de locaties aantrekkelijker kunnen worden gemaakt. Met een Groei- en krimpKaart kan door de gemeente, de ontwikkelaar of de belegger worden beoordeeld of, waar en op welke wijze investeren in bestaande en nieuwe woonlocaties verstandig is.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerard Marlet of Roderik Ponds (030-2656438).
 

Voorbeeld Krimpkaart Helmond (pdf)