onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Steeds meer gemeenten willen sturen op geluk. Maar dat is niet zo eenvoudig. Een effectief geluksrecept vraagt om te beginnen om een heldere diagnose op basis van gedegen onderzoek. Welk deel van de inwoners van uw gemeente is gelukkig? Hoeveel inwoners geven hun eigen geluk een onvoldoende? Hoe verhouden die geluksscores zich tot die in andere – vergelijkbare – gemeenten? Hoe is die afwijking te verklaren? Wat is daar aan te doen? En wat betekent dat voor lokaal beleid? Met een dergelijk onderzoek in de hand kan de gemeente onderbouwde keuzes maken om het geluksniveau van de gemeente – het aantal inwoners dat zich gelukkig voelt – te vergroten. Daarmee krijgt de gemeente een geheel nieuw sturingsinstrument in handen.
 

Voorbeeld: Atlas voor gemeenten 2017