onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


Niet alleen groen & water in de woonwijk zelf, maar ook groen & water verder weg wordt gewaardeerd. De nabijheid van groen & water bepaalt – naast de beschikbaarheid van werk en voorzieningen – ongeveer een kwart van de verschillen in waarde tussen de woonlocaties in Nederland.

 

Omdat de concurrentie tussen woonlocaties toeneemt, en niet elk (nieuw) huis meer automatisch wordt verkocht, is het van belang om te weten hoe de waardering van de woonlocaties in een gemeente kan worden verklaard, en wat de bijdrage van groen & water daaraan is. Dat inzicht verschaft de Natuurwaardekaart.

 

Met de Natuurwaardekaart wordt de bijdrage van de nabijheid van natuur aan de aantrekkingskracht van een gemeente ingeschat. Ook wordt de bijdrage van de nabijheid van groen & water aan de waarde van de verschillende woonlocaties in die gemeente geanalyseerd.

 

Op die manier is de Natuurwaardekaart een hulpmiddel voor de gemeente bij het kiezen voor uitgekiende nieuwe woonlocaties, of het verbeteren van bestaande locaties. Daarmee kan de gemeente zorgen voor een optimale mix tussen de nabijheid van enerzijds werk en voorzieningen, en anderzijds groen & water. En voor een duurzaam aantrekkelijk woonklimaat, waarmee krimp en leegstand
worden voorkomen.

Voorbeeld Natuurkaart Limburg 2014 (pdf)