onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


In 10 jaar tijd produceerden de onderzoekers van Atlas voor gemeenten bijna 50.000 grafieken. Volgens sommigen is dat geen kunst. Maar daar denken zij zelf anders over. De expositie ChArt van Studio Atlas laat zien waarom. De expositie is te zien op donderdag 18 en vrijdag 19 december van 13.00 tot 18.00 uur in Das Spectrum, te Utrecht. Hieronder vindt u een impressie.

Download hier de catalogus