onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Op vrijdag 14 december is de Regionale Cultuurindex gepresenteerd in de Metaalkathedraal in Utrecht. De index is ontwikkeld door Atlas voor gemeenten in samenwering met de Boekmanstichting. U kunt de Regionale Cultuurindex hier bekijken.

 

Methaalkathedraal Utrecht

 

Rogier Brom, Boekmanstichting

 

Jakob van der Waarden, Raad voor Cultuur

 

Paneldiscussie onder leiding van Dick te Winkel met Nicolle van Lith (regio Zuid-Limburg), Jerker Spits (ministerie van OCW), Gerard Bunnik (VNG en gemeente Zeist)

 

Gerard Marlet, Atlas voor gemeenten