onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


De onderzoekers van Atlas voor gemeenten doen onderzoek naar het wel en wee van Nederlandse buurten, wijken, gemeenten en regio's. Zij stellen zich ten doel de verschillen zo precies mogelijk te beschrijven en verklaren. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een rijk gevulde databank, met veel originele en unieke gegevens.

 

Het onderzoek van Atlas typeert zich door originele invalshoeken, creatieve en innovatieve methodes van onderzoek, een heldere presentatie, goed leesbare rapporten en prikkelende conclusies, zonder daarbij concessies te doen aan de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek: Een MKBA van de wijkaanpak in Amsterdam is door de Wetenschappelijke commissie wijkaanpak geselecteerd als Best practice van al het door de commissie beoordeelde onderzoek in 2014.

 

Het onderzoek van Atlas richt zich op verschillende beleidsterreinen waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden; leefbaarheid & veiligheid, economie & arbeidsmarkt; zorg & welzijn; mobiliteit & milieu; woonklimaat & voorzieningen, en niet te vergeten: Kunst, erfgoed & cultuur. Gemeenten, provincies, ministeries, woningcorporaties en bedrijven die (complexe) vragen hebben van sociale, culturele, fysieke of economische aard kunnen terecht bij de onderzoekers van Atlas voor gemeenten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of met een van de onderzoekers.