onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


De onderzoekers van Atlas voor gemeenten doen onderzoek naar het wel en wee van Nederlandse buurten, wijken, gemeenten en regio's. Zij stellen zich ten doel de verschillen zo precies mogelijk te beschrijven en verklaren. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een rijk gevulde databank, met veel originele en unieke gegevens.

 

Het onderzoek van Atlas typeert zich door originele invalshoeken, creatieve en innovatieve methodes van onderzoek, een heldere presentatie, goed leesbare rapporten en prikkelende conclusies, zonder daarbij concessies te doen aan de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek: Een MKBA van de wijkaanpak in Amsterdam is door de Wetenschappelijke commissie wijkaanpak geselecteerd als Best practice van al het door de commissie beoordeelde onderzoek in 2014.

 

Het onderzoek van Atlas richt zich op verschillende beleidsterreinen waar lokale, regionale en centrale overheden zich mee bezighouden; leefbaarheid & veiligheid, economie & arbeidsmarkt; zorg & welzijn; mobiliteit & milieu; woonklimaat & voorzieningen, en niet te vergeten: Kunst, erfgoed & cultuur. Gemeenten, provincies, ministeries, woningcorporaties en bedrijven die (complexe) vragen hebben van sociale, culturele, fysieke of economische aard kunnen terecht bij de onderzoekers van Atlas voor gemeenten.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of met een van de onderzoekers.