onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Gerard (dr. G.A.) Marlet (Driebergen-Rijsenburg, 1970) is econoom en historicus. Voor Atlas voor gemeenten, de Utrecht School of Economics en de Rijksuniversiteit Groningen richt hij zich op ruimtelijk economisch onderzoek naar de ontwikkeling van wijken, steden en regio’s in Nederland. De belangrijkste resultaten en nieuwe inzichten uit dat onderzoek zijn samengevat in het in 2010 verschenen ‘De Aantrekkelijke Stad’ (VOC Uitgevers). Daarnaast schrijft Marlet over uiteenlopende onderwerpen; zo verscheen in 2007 een boek over wielrenner Michael Boogerd en recent het boek Dafne over atlete Dafne Schippers (uitgegeven door De Arbeiderspers).