onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.

 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in nog meer detailinformatie voor een specifieke gemeente is maatwerk mogelijk. Met een detailrapportage voor een specifieke gemeente of regio (ook mogelijk voor gemeenten die niet in de Atlas staan) kan bijvoorbeeld inzicht ontstaan in de optimale schaal van een gemeente. Een maatwerkanalyse levert bovendien verklaringen op voor de relatieve positie van een gemeente op een bepaald thema, en een optimaal beleidsrecept om die positie te kunnen verbeteren. Ook zijn detailanalyses op wijk- buurt en straatniveau mogelijk.

 

Neem voor meer informatie over specifiek onderzoek voor gemeenten contact op met een van onze onderzoekers.