onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


In de nieuwe Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeente van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.

 

Voor mensen die geïnteresseerd zijn in nog meer detailinformatie voor een specifieke gemeente is maatwerk mogelijk. Met een detailrapportage voor een specifieke gemeente of regio (ook mogelijk voor gemeenten die niet in de Atlas staan) kan bijvoorbeeld inzicht ontstaan in de optimale schaal van een gemeente. Een maatwerkanalyse levert bovendien verklaringen op voor de relatieve positie van een gemeente op een bepaald thema, en een optimaal beleidsrecept om die positie te kunnen verbeteren. Ook zijn detailanalyse op wijk- buurt en straatniveau mogelijk.

 

Neem voor meer informatie over specifiek onderzoek voor gemeenten contact op met een van onze onderzoekers.