onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Op woensdag 22 mei is de nieuwe Atlas voor gemeenten, met als thema Groei & krimp gepresenteerd in Enschede. Burgemeester Onno van Veldhuizen heette in een afgeladen Grote Kerk de honderden gasten welkom. Enschede, letterlijk ‘aan de grens’, heeft al jaren de strategie om de samenwerking met Duitsland op allerlei manieren te bevorderen. Coen Teulings, universiteitshoogleraar te Utrecht, betoogde dat groei en krimp niet persistent zijn. Steden die in de jaren zeventig krompen, zijn de laatste decennia weer sterk gegroeid. Ondanks de digitale revolutie blijkt fysieke nabijheid in een stad cruciaal.

 

Na een indrukwekkend optreden van de Enschedese band ‘Lovers & Lions’ presenteerde Roderik Ponds het nieuwste onderzoek van Atlas voor gemeenten. Groei en krimp zijn moeilijk te voorspellen. Het maken van bevolkingsprognoses is een hachelijke zaak. De laatste jaren is een stad als Eindhoven flink gegroeid, terwijl in 2005 nog krimp werd voorspeld. Zonder grenzen zou de ranglijst van aantrekkelijke steden er heel anders uitzien. Steden in Limburg zouden in de top tien staan en Nijmegen zou na Amsterdam en Utrecht de meest aantrekkelijke stad van Nederland zijn.

 

Na een optreden met liedjes van plaatselijke held Harry Bannink, kreeg staatssecretaris Raymond Knops het woord. In plaats van ‘grenzen aan de groei’ pleitte hij voor ‘groeien aan de grens’. Er zijn veel mogelijkheden om het onbenutte potentieel van grensregio’s te benutten. Het kabinet helpt hier graag aan mee. Na deze opbeurende boodschap reikte dagvoorzitter Gerard Marlet de eerste exemplaren van de Atlas 2019 uit en kon om stipt 17.00 uur de borrel beginnen.

 

Grote Kerk Enschede

 


Opening door Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede

 


Groei en krimp, door Coen Teulings, universiteitshoogleraar Universiteit Utrecht en University of Cambridge

 

De zaal

 

 "Groeien aan de grens", aldus Staatssecretaris Knops

 

Gerard Marlet, directeur Atlas voor gemeenten