onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


De presentatie van de nieuwe editie van de Atlas voor gemeenten vond dit jaar plaats op 30 mei in Leeuwarden, Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Het eerste exemplaar van de nieuwe Atlas met als thema cultuur, werd overhandigd aan de burgemeester van Leeuwarden, Fred Crone.

 

© fotobureau Hoge Noorden

 

Directeur van de Raad voor Cultuur Jeroen Bartelse gaf een nadere toelichting op het advies van de Raad voor de Cultuur om cultuurbeleid meer op regionale schaal vorm te geven. Heet van de naald wist hij te melden dat het exacte aantal regio’s (zestien) volgens minister Van Engelshoven niet in beton gegoten is.

 

Gerard Marlet presenteerde vervolgens de Regionale Cultuurindex. Deze is ontwikkeld in samenwerking met de Boekmanstichting en geeft een beeld van de omvang en de variëteit van het cultuuraanbod in de regio. Groningen en Friesland scoren opmerkelijk goed: per inwoner bieden de noordelijke provincies zelfs meer cultuur dan Amsterdam. De Regionale Cultuurindex is een nuttig hulpmiddel bij het opstellen van regionale profielen. De samenwerking die gemeenten daarbij moeten aangaan, zal naar verwachting niet zonder problemen zijn.

 

Dat de wil om samen te werken groot is, bleek tijdens het afsluitende panel. Schouwburgdirecteuren Eva Middelhoff (Nijmegen) en Hans Verbugt (Arnhem) zien tal van mogelijkheden om gezamenlijk nog beter aan de wens van het publiek te voldoen. Een dosis pragmatisme is belangrijk, maar is niet genoeg: voor een succesvolle samenwerking moet je ook een beetje verliefd worden.

 

 

Foto-impressie van de dag               © fotobureau Hoge Noorden

 

Burgemeester van Leeuwarden, Fred Crone

 

 

Directeur van de Raad voor Cultuur Jeroen Bartelse

 

 

Gerard Marlet, directeur Atlas voor gemeenten