onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


De presentatie van de nieuwe editie van de Atlas voor gemeenten vond dit jaar plaats op 18 mei in Emmen, de gemeente die al jaren onderaan de ranglijst van aantrekkelijke steden bungelt. Burgemeester Eric van Oosterhout vertelde in zijn openingswoord dat Emmen aanvankelijk boos was over de ranglijst. Maar op enig moment heeft de gemeente ervoor gekozen het verzet te staken. Nu koestert Emmen zijn laatste plaats, in de wetenschap dat veel bewoners domweg gelukkig zijn in Emmen.

 

 

Onderzoekers Martijn Burger en Frank van Oort van de Erasmus Universiteit vertelden vervolgens over hun methode om geluk te meten. Op basis van meerdere, langjarige enquêtes hebben zij een betrouwbare geluksindex ontwikkeld. Gerard Marlet, directeur van Atlas voor gemeenten, ging aansluitend in op de mogelijke verklaringen voor geluk. Waarom zijn de bewoners in de ene gemeente gelukkiger dan in de andere? Gezondheid, werk en sociale netwerken blijken cruciale factoren. Mede daardoor zijn de bewoners van dorpen over het algemeen gelukkiger dan die van steden. Van de grote steden zijn de bewoners van Ede het meest gelukkig en die van Rotterdam het minst. Emmen staat op een eervolle zestiende plaats.

 

Na de vertoning van de ontroerende documentaire Geluk in Emmen van Thomas Nauw vertelde architect Maarten Desmet, auteur van het boek Bruto Nationaal Geluk, over het streven van het Boeddhistische staatje Bhutan om als overheid te sturen op het verhogen van het geluksniveau van bewoners. De presentatie werd afgesloten met een intiem optreden van een bekende en gelukkige inwoner van Emmen: Daniël Lohues.

 

Aan het eind van de conferentie nodigde Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden, alle aanwezigen uit bij de presentatie van de nieuwe Atlas op 30 mei 2018 in culturele hoofdstad Leeuwarden.