onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


De kansen en bedreigingen van water

 

Wat is de meerwaarde van water voor gemeenten? Wat betekent het risico op een overstroming voor de aantrekkelijkheid van een stad? En hoe houden we in de toekomst droge voeten? Deze vragen stonden centraal tijdens de presentatie van de Atlas 2016 in Purmerend.

 

Gerard Marlet, directeur Atlas voor gemeenten

 

De conferentie

In zijn openingswoord vertelde Mario Hegger, locoburgemeester van Purmerend, over de watersnood die zijn gemeente in 1916 trof. De aanleg van de Afsluitdijk betekende niet alleen het einde van de Zuiderzee maar ook het begin van een veilige toekomst voor Purmerend.

Leontine van de Stadt, kunsthistorica en televisiemaker, gaf diverse voorbeelden van de ‘vergeten watersnoodcultuur’ die Nederland lang gekend heeft. Dat water vele gezichten kent werd duidelijk gemaakt door Bruno van den Elshout. In 2012 fotografeerde hij een jaar lang op elk uur van de dag de Noordzeehorizon. Het resultaat is een kunstwerk van bijna 9000 foto’s.

 

Maarten Bosker van de Erasmus Universiteit liet zien dat er een verband is tussen water en woningprijzen. Uit het onderzoek dat hij samen met Atlas voor gemeenten uitvoerde blijkt dat de huizenprijzen van woningen die een overstromingsrisico kennen gemiddeld één procent lager liggen dan woningen zonder dat risico. Wim Kuijken, als deltacommissaris verantwoordelijk voor de waterveiligheid in Nederland, kon echter de zaal geruststellen: Nederland doet er alles aan om een overstroming te voorkomen.

Tijdens de aanbieding van de nieuwe Atlas wees Gerard Marlet, directeur en oprichter van Atlas voor gemeenten, erop dat de ranglijsten van steden niet statisch zijn. Sommige steden dalen op de ranglijst, andere stijgen al jaren. Ook voor hekkensluiter Emmen is er daarom hoop. De bijeenkomst werd passend afgesloten door Bouke Arends, locoburgemeester van Emmen. Hij nodigde alle aanwezigen uit om volgend jaar de presentatie van de Atlas 2017 in Emmen bij te wonen.

 

 

Wim Kuijken, deltacommissaris

 

Bruno van den Elshout

 

Zuiderzeeballade

 

Gerard Marlet, Atlas voor gemeenten