onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Joost (drs. J.P.) Poort studeerde natuurkunde en filosofie, waarna hij in 1998 bij NYFER aan de slag ging als economisch onderzoeker. In 2003 stapte hij over naar SEO Economisch Onderzoek, waar hij aanvankelijk als senior onderzoeker werkte en sinds 2008 als hoofd van het cluster Mededinging en Regulering. Sinds juli 2011 werkt hij aan een proefschrift bij het Instituut voor Informatierecht (IViR) van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast blijft hij actief als onafhankelijk economisch onderzoeker, onder andere bij Atlas voor gemeenten. Hij heeft een groot aantal studies verricht op het gebied van marktordening en regulering in tal van markten. Netwerksectoren en infrastructuur hebben daarbij zijn speciale aandacht. Daarnaast heeft hij veel ervaring met maatschappelijke kosten-batenanalyses, en heeft hij veel samengewerkt met Gerard Marlet bij onderzoek naar de maatschappelijke waarde van kunst en cultuur.