onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Maarten (dr. E.M.) Bosker houdt zich bezig met het empirisch kwantificeren van de rol van geografie in economische ontwikkeling op zowel internationaal als regionaal niveau. In 2008 ontving hij in New York de Regional Science Association International Dissertation Award voor het beste proefschrift op het gebied van regionale ontwikkeling. Zijn onderzoek is gepubliceerd in toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften als Regional Science and Urban Economics, The Journal of Urban Economics en The Journal of Economic Geography. Naast zijn wetenschappelijke activiteiten, is hij ook betrokken bij beleidswerk. Zo adviseert hij onder meer de Wereld Bank. Maarten Bosker is tevens verbonden aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en de universiteit Utrecht, en als extern onderzoeker verbonden aan het Oxford Centre for the Analysis of Resource Rich economies.