onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Nadine (drs. N.) van den Berg houdt zich bij Atlas voor gemeenten bezig met kwalitatief onderzoek, met name in het culturele domein, maar ook op het gebied van de wijkaanpak. Zij was betrokken bij een omvangrijke studie naar de leefbaarheidssituatie in de gemeente Zwolle en in de GSO-wijken in de Gelderse steden. Daarnaast is zij projectleider voor de jaarlijkse publicatie ‘Atlas voor gemeenten’. Nadine is tevens professioneel fotograaf.