onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Rutger (dr. R.S). Zwart (Oss, 10 oktober 1964) promoveerde in 1996 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Daarna was hij als onderzoeker en docent werkzaam aan diezelfde universiteit, en was hij directeur bij Ravestein & Zwart; een communicatiebureau voor sociale zekerheid. Sinds 2006 is hij als onderzoeker verbonden aan Atlas voor gemeenten, waar hij zich vooral bezig houdt met arbeidsmarktbeleid en de zogenoemde BijstandsWijzer.
Rutger Zwart is tevens lid van de gemeenteraad van Nijmegen en in die hoedanigheid ervaringsdeskundige als het gaat om grensoverschrijdende regionale samenwerking.