onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Clemens (dr. C.M.C.M.) van Woerkens (Rotterdam, 24 februari 1967) studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit Leiden. Na de afronding van zijn proefschrift, richttte hij zijn aandacht op sociaal-economisch onderzoek.

Sinds 1 janurari 2004 werkt hij samen met Gerard Marlet bij Atlas voor gemeenten. Behalve voor het samenstellen van de Atlas voor gemeenten is hij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van diverse complexe methodes zoals de bereikbaarheidsindex.