onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


John van Enckevort studeerde geschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft al geruime tijd zijn eigen tekstbureau. Bij Atlas voor gemeenten houdt hij zich met name bezig met onderzoek naar het aanbod en het gebruik van cultuur.