onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Roderik (dr. R.H.F.) Ponds is gepromoveerd Internationaal econoom en Economisch geograaf (Universiteit Utrecht). Voordat hij bij Atlas voor gemeenten in dienst trad werkte hij achtereenvolgens bij het Ruimtelijk Planbureau en bij Roland Berger Strategy Consultants. Daar heeft hij zich bezig gehouden met complexe data-analyses en de ontwikkeling van (ruimtelijke) modellen.