onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Marten (M.M.) Middeldorp MSc is afgestudeerd Economisch geograaf (Rijksuniversiteit Groningen) en Geo-informatie deskundige (Universiteit Utrecht). Naast zijn werkzaamheden voor Atlas voor gemeenten rondt hij zijn proefschrift over migratie- en carrièrepatronen (Rijksuniversiteit Groningen) af. Hij heeft tijdens zijn promotie-onderzoek veel kennis van innovatieve kwantitatieve methoden opgedaan. Zijn specialiteit is het combineren van grote, complexe datasets om tot vernieuwende inzichten te komen.