onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Nationaal cultuurbeleid vraagt om kennis van regionale ontwikkelingen. Dit is nodig voor een weloverwogen, goed onderbouwde stellingname over de geografische spreiding van aanbod, publiek en geldstromen.

In samenwerking met de Boekmanstichting ontwikkelde Atlas voor gemeenten de Regionale Cultuurindex. De Regionale Cultuurindex is het eerste instrument dat een overzicht geeft van het aanbod en het gebruik van cultuur per provincie, evenals de geldstromen die daarmee gemoeid zijn.

Op 14 december presenteren wij de Regionale Cultuurindex in de Metaalkathedraal te Utrecht. U kunt zich hier aanmelden voor deze bijeenkomst.

 

Programma

Keynote
Marijke van Hees (voorzitter Raad voor Cultuur)

Presentatie eerste bevindingen Regionale Cultuurindex
Gerard Marlet (directeur Atlas voor gemeenten) en Rogier Brom (onderzoeker Boekmanstichting)

Panelgesprek
Jerker Spits (OCW), Gerard Bunnik (VNG en regioprofiel Utrecht),
Nicolle van Lith (provincie Limburg, ov)

Datum: Vrijdag 14 december 2018
Tijd: 14.00 - 18.00 uur
Locatie: Metaalkathedraal, Utrecht
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.