onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Rapport

Rapport

Artikel

Artikel

Boek

Boek

Opinie

Opinie


 

Rapport

Atlas voor gemeenten 2017. Thema: Geluk.

G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Rapport

De waarde van cultuurstad Utrecht. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse van de cultuuruitgaven. G. Marlet, R. Ponds, J. Poort, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

Vijf jaar na Huizinge. Het effect van aardbevingen op de huizenprijzen in Groningen.

Bestel

Download

 

Rapport

Van budget naar besteding. Verklaringen voor tekorten en overschotten op het gemeentelijke bijstandsbudget. In samenwerking met

Rijksuniversiteit Groningen en SEO.

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuurkaart Nijmegen. Het belang van cultuur voor de stad Nijmegen. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

Een foto van de gemeente Overbetuwe. De kenmerken van de gemeente in kaart gebracht,
verklaard en vergeleken.

Bestel

Download

 

Rapport

Cultuurkaart Utrecht. Het belang van kunst en cultuur voor de stad Utrecht. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens

Bestel

Download

 

Rapport

De positie van de regio Drechtsteden. Relatieve sterktes en zwaktes van de regio en knoppen om aan te draaien.

Bestel

Download

 

Artikel

Amenities and the Attraction of Dutch Cities. Regional Studies, 51, 5, pp. 724-736. H. Garretsen, G. Marlet.

Bestel

Download

 

Rapport

Individuele en regionale ongelijkheid. Verklaringen voor individuele en regionale verschillen in de kans op bijstand. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, R. Zwart.

Bestel

Download

 

Rapport

Mind the Gap? Verschillen in Brabant op de kaart. R. Ponds, G. Marlet, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

Nether lands. Evidence on the price and perception of rare flood disasters. CEPR Discussion Paper 10307. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet and C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Boek

De lage landen. Hoe Nederlanders rekening houden met overstromingsrisico. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet and C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Artikel

De opkomst van de oude stad. TPEdigitaal 10, 2, pp 75-88. G. Marlet.

Bestel

Download

 

Rapport

Met angst en beven. Verklaringen voor dalende huizenprijzen in het Groningse aardbevingsgebied. M. Bosker, H. Garretsen, G. Marlet, R. Ponds, R. van Dooren, C. van Woerkens.

Bestel

Download

 

Boek

Groei & Krimp. Waar moeten we bouwen – en waar vooral niet? W. Vermeulen, C. Teulings, G. Marlet, H. de Groot.

Bestel

Download

 

Rapport

Tien jaar WWB en Bijstandswijzer. Lessen voor gemeentelijk re-integratiebeleid op basis van
25 casestudy's onder gemeenten. G. Marlet, R. Ponds, C. van Woerkens, R. Zwart.

Bestel

Download

 

Boek

De nieuwe gemeentekaart van Nederland. G. Marlet, C. van Woerkens. 

Bestel

Download

 

Boek

Groeien aan de grens. Kansen voor grensregio's.

G. Marlet, A. Oumer, R. Ponds, C. van Woerkens.

Bestel

Download