onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland


StadsFoto

Wat zijn de sterke en zwakke punten van een gemeente, en hoe zijn die te verklaren?


Hoe is het gesteld met de leefbaarheid in de wijken van de gemeente en wat is daar aan te doen?


Wat is het belang van kunst en cultuur voor gemeenten?


Hoe kunnen gemeenten sturen op geluk?


Welk deel van de beroepsbevolking in de gemeente werkt en wat zijn de verklaringen voor een hoge of lage participatiegraad?


Op 22 mei 2019 wordt de nieuwe Atlas voor gemeenten gepresenteerd in Enschede. Dat gebeurt tijdens een conferentie rond het thema ‘Groei en krimp’ met daarbij speciale aandacht voor grensregio’s. Naast de presentatie van het door Atlas voor gemeenten uitgevoerde onderzoek zullen ook staatssecretaris Knops (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Coen Teulings (hoogleraar economie en voormalig directeur van het Centraal Planbureau) ingaan op dit thema.

Presentatie Atlas voor gemeenten 2019:

Woensdag 22 mei 2019, 15:00 - 17:00 uur, Grote kerk, Enschede

 

de Atlas
In de Atlas voor gemeenten worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op 50 punten met elkaar vergeleken. Tevens bevat de Atlas veel ranglijsten waarmee de relatieve positie van een gemeente kan worden bepaald. De Atlas biedt zo een schat aan informatie voor iedereen die geïnteresseerd is in het wel en wee van de Nederlandse gemeenten.