onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

 

 

Hoe groot is de kans op bevolkingskrimp in (de wijken in) uw gemeente, en wat is daaraan te doen?


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


De nieuwe Atlas voor gemeenten - met als thema Erfgoed - wordt op 27 mei 2015 gepresenteerd in het Energiehuis in Dordrecht.

Tijdens de conferentie wordt vanuit diverse invalshoeken het belang van monumenten voor Nederlandse steden belicht. Hoe komt het dat we oude gebouwen nu nog interessant vinden? Wat is de waarde van monumenten voor Nederlandse steden? En hoe zorgen we ervoor dat de waarde van monumenten ook voor de toekomst behouden blijft?

 

Het programma start om 15:00 uur in het Energiehuis in Dordrecht. Voorafgaand aan het programma is er de mogelijkheid om onder leiding van een gids een aantal karakteristieke Dordtse erfgoedparels te bezoeken.

 


Aanmelden conferentie 2015

 

 

Programma

 

12.30 Voorprogramma

bezoek historische parels Dordrecht

 

14:30 Ontvangst in het Energiehuis

 

15:00 Opening

door de heer drs A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht

 

15:10 Het belang van een monumentale (binnen)stad

door Gerard Marlet, directeur Atlas voor gemeenten

 

15:40 De toekomst van de monumentenzorg en de rol van gemeenten
door Cees van ’t Veen, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 

16:10 Het historisch besef
door Herman Pleij, emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde

 

16:50 Aanbieding eerste exemplaar van de Atlas 2015

 

17:00 Borrel

in Grand Café Khotinsky (Energiehuis)

 

De muzikale omlijsting van het programma wordt verzorgd door de Dordtse singer-songwriter PollyAnna, door Giel Beelen uitgeroepen tot hét talent van 2015.
 

 

Voorprogramma

U kunt zich opgeven voor een bezoek aan een van de vijf voor u geselecteerde parels via de knop Aanmelden conferentie 2015. Vertrek vanaf het Energiehuis om 12:30 uur, de rondleiding is van 13:00 tot 14:00 uur. Rond 14:30 uur bent u weer terug in het Energiehuis.

 

Energiehuis

 

 

De voormalige gemeentelijke elektriciteitscentrale uit 1905 is na een grondige verbouwing in 2013 opgeleverd als dé plek voor eigentijdse (podium)kunsten voor de stad Dordrecht en regio, waarbij de industriële uitstraling van het gebouw zoveel mogelijk werd gehandhaafd. Deze ontmoetingsplek staat van ’s ochtends vroeg tot laat in de avond ter beschikking voor zowel professionals als amateurs. Het gebouw en haar bewoners staan garant voor een nieuwe manier van kunst en cultuur ‘beleven’, ‘maken’ en ‘leren’.

 

 

Kunstmin

 

 

De monumentale Schouwburg Kunstmin in Dordrecht werd 1 november 2014 heropend na een renovatieperiode van twee jaar. De schouwburg is volledig gerestaureerd, gemoderniseerd en in volle glorie hersteld. Het theater beschikt over een Grote Zaal (750 plaatsen) en een Kleine Zaal (180 plaatsen). De door de Rotterdamse architect Jan Verheul ontworpen Schouwburg Kunstmin ging in 1890 open. Het gebouw geniet landelijke bekendheid door het neo-barokke interieur dat architect Sybold van Ravesteyn in de jaren dertig van de vorige eeuw toevoegde.

 

 

Het Hof van Nederland

 

 

Dit museum wordt op 27 april 2015 door de Koning geopend. Hier heeft o.a. de Eerste Vrije Statenvergadering plaatsgevonden in 1572, dat gezien wordt als de eerste stap naar een vrije en onafhankelijke Staat der Nederlanden. Dit komt in de vorm van een film aan bod in de zaal ‘De Vrijheid’. Daarnaast worden andere thema’s belicht in Het Hof zoals ‘De Overtuiging’, dat vooral de Synode van Dordrecht en de religieuze ontwikkeling in Nederland behandelt en ‘De Fonkeling’ dat de vroege Gouden Eeuw van de stad laat zien. Verder staat de ontwikkeling van Dordrecht centraal, de oudste stad van Holland als stijlkaart voor de rest van Nederland.

 

 

Dordrechts Museum

 

 

Een van de oudste musea van Nederland sinds 1842, ook wel “Het Schilderijenmuseum” genoemd. De collectie omvat ruim 400 jaar Nederlandse schilderkunst: van meesters uit de Gouden Eeuw tot kunst van vandaag. Het werk van vele bekende Dordtse schilders is hier te bewonderen, zoals Ary Scheffer, Ferdinand Bol, Nicolaes Maes, de schildersfamilies Van Strij en Cuyp, maar ook schilders buiten Dordrecht zoals Rembrandt en Breitner. Een verzameling die nog steeds groeit en die het uitgangspunt is voor een afwisselend tentoonstellings- en activiteitenprogramma.

 

 

Onderwijsmuseum

 

 

Een ander beeldbepalend gebouw in Dordrecht is gebouw De Holland, ook door architect Sybold van Ravesteyn ontworpen, voor verzekeringsmaatschappij Holland van 1859. Nadat het pand ingrijpend verbouwd was en vervolgens jaren leeg stond startte in 2013 de restauratie van het pand. Het eindresultaat mag er zijn: een prachtig, licht en transparant gebouw. Vanaf volgende maand zal het Onderwijsmuseum er zijn deuren heropenen en kan iedereen het gebouw van binnen komen bewonderen.