onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


DoeMeeWijzer

 

 

Hoe groot is de kans op bevolkingskrimp in (de wijken in) uw gemeente, en wat is daaraan te doen?


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


De onderzoekers van Atlas voor gemeenten doen onderzoek naar het wel en wee van Nederlandse buurten, wijken, gemeenten en regio's. Ze hebben als doel de verschillen zo precies mogelijk te beschrijven en verklaren. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van een rijk gevulde databank met veel originele en unieke gegevens over alle buurten, wijken, gemeenten en regio’s in Nederland.

 

Het onderzoek van Atlas typeert zich door originele invalshoeken, creatieve en innovatieve methodes van onderzoek, een heldere presentatie, goed leesbare rapporten en prikkelende conclusies. Gemeenten, provincies, ministeries, woningcorporaties en bedrijven die complexe vragen hebben van sociale, culturele, fysieke of economische aard kunnen terecht bij Atlas voor gemeenten.

 

Thema's

Het onderzoek van Atlas richt zich op verschillende beleidsterreinen waar lokale en centrale overheden zich mee bezighouden, zoals:

 

  • leefbaarheid & veiligheid
  • economie & arbeidsmarkt
  • zorg & welzijn
  • mobiliteit & milieu
  • woonklimaat & voorzieningen
  • kunst, erfgoed & cultuur

 

Het onderzoek wordt doorgaans uitgevoerd in opdracht van ministeries, provincies, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven in Nederland. Maar ook wordt onderzoek op eigen initiatief uitgevoerd, en af en toe wordt een uitstapje gemaakt naar Duitsland en België, zoals recent met een grootschalig onderzoek naar de kansen voor grensoverschrijdende samenwerking.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat of met een van de onderzoekers.