onderzoek naar wijken, gemeenten en regio's in Nederland

DoeMeeWijzer

Waar moeten we bouwen en waar vooral niet?


De participatiegraad in, en de klantenkring van gemeenten gedetailleerd in kaart gebracht.


CultuurKaart

 

 

Het culturele aanbod en de cultuurdeelname in uw gemeente in kaart gebracht.


RegioFoto

 

 

Naar een optimale afbakening en concurrentiepositie van een regio.


Kansen voor grensoverschrijdende samenwerking in kaart gebracht.


Waar wordt het geld in de gemeente verdiend? De productiewijzer brengt dat in kaart.


CultuurKaart

De waarde van groen en water in en om uw gemeente in kaart gebracht.


BijstandWijzer

Zicht op uw lokale beleidsruimte. Hoe groot is uw invloed op de omvang van de bijstand?


StadsFoto

 

 

Een analyse van (de achtergronden van) de kansen en problemen in de stad.


De nieuwe Atlas voor gemeenten – met als thema Water  – wordt op woensdag 15 juni 2016 gepresenteerd in Theater de Purmaryn in Purmerend.
 

Tijdens de conferentie zullen vanuit diverse invalshoeken de kansen en bedreigingen van water voor de Nederlandse gemeenten worden belicht. Hoe heeft de strijd tegen het water het Nederlandse landschap gevormd? Wat is het Nederlanders waard om in de buurt van water, maar zonder overstromingsrisico te leven? En hoe zorgen we ervoor dat we in de Nederlandse gemeenten ook in de toekomst droge voeten blijven houden?
 

Het programma start om 15:00 uur in Theater de Purmaryn in Purmerend. Vooraf kunt u een bezoek brengen aan een aantal parels van Purmerend en het Waterland.
 

 

Aanmelden conferentie 2016

 

Programma

12.30 Voorprogramma bezoek parels Purmerend

 

14:30 Ontvangst in Theater de Purmaryn

 

15:00 Opening door Don Bijl, burgemeester van Purmerend

 

15:10 De strijd tegen het water in historisch perspectief

door Leontine van de Stadt, auteur en programmamaker van ‘Nederland in 7 overstromingen’

 

15:40 Voelen we ons veilig achter de dijken?

door Maarten Bosker, Erasmus Universiteit Rotterdam, deed onderzoek naar het effect van overstromingsrisico op de huizenprijzen in Nederland

 

16:10 De gevolgen van klimaatverandering en zeespiegelstijging voor Nederlandse gemeenten

door deltacommissaris Wim Kuijken

 

16:40 Belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse gemeenten, en uitreiking eerste exemplaar van de nieuwe Atlas voor gemeenten

door Gerard Marlet, directeur Atlas voor gemeenten

 

17:00 Borrel in de foyer van Theater de Purmaryn

 

De artistieke omlijsting van het programma wordt verzorgd door kunstenaar Bruno van den Elshout, die een speciale blik op ons waterrijke landschap geeft in zijn project New Horizons.
 

Voorprogramma

U kunt zich opgeven voor een bezoek aan een van de parels van Purmerend en het Waterland via de knop Aanmelden conferentie. Vertrek vanaf Theater de Purmaryn om 12:30. Wij zorgen ervoor dat u rond 14.30 uur weer terug bent in het theater; de conferentie start daar om 15:00 uur.

 

  • Bezoek aan het Purmerends museum. Gevestigd in het oude stadhuis aan de Kaasmarkt. Aan de hand van schilderijen, aardewerk en gebruiksvoorwerpen vertelt dit museum geschiedenis van Purmerend.

 

  • Bezoek aan Fort bij Spijkerboor. Sinds 1996 staat Fort bij Spijkerboor op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het is het grootste fort in de Stelling van Amsterdam. De erkenning als werelderfgoed berust vooral op de inventieve manier waarop Nederlanders het principe van inundatie hebben benut voor de landsverdediging. Onder leiding van een gids komt de geschiedenis van dit fort en de Stelling van Amsterdam tot leven.

 

  • Bezoek aan CONO Kaasmakers. Opgericht in 1901 en beroemd van de Beemster kaas. Het nieuwe gebouw is in 2014 geopend door Koningin Máxima en in 2015 uitgeroepen tot ‘Beste gebouw van het jaar’. Het is de groenste kaasmakerij ter wereld. Onder leiding van een gids krijgt u een rondleiding door dit bijzondere gebouw (Let op: het aantal plaatsen voor deze rondleiding is beperkt).

 

  • Stadswandeling Purmerend. Onder leiding van een gids van het Gilde maakt u een stadswandeling in de oude binnenstad van Purmerend. Laat u meevoeren langs de bijzondere plekken van dit voormalige vissersdorp.

 

  • Bezoek aan tentoonstelling zeegezichten in Theater de Purmaryn. Hiervoor hoeft u zich niet apart op te geven.

 

 

Aanmelden conferentie 2016

 


Purmerend en de watersnood van 1916
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de watersnoodramp van 1916 plaatsvond. Een grote dijkdoorbraak destijds zorgde ervoor dat veel land overstroomde. Dat was het begin van het einde van de Zuiderzee en van de aanleg van de Afsluitdijk. Dit jaar wordt die vergeten watersnood op verschillende plekken herdacht, onder andere in Purmerend, een gebied dat zwaar getroffen werd door de ramp van 1916.